Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Ustawa dot. FATCA

Opublikowany 2016/02/04

Z dniem 1 grudnia 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 roku o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych (ang. Intergovernmental Agreement, dalej IGA) oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (ang. Foreign Account Tax Compliance Act).

Ustawa nakłada na polskie instytucje finansowe obowiązek identyfikacji i przekazywania do USA za pośrednictwem Ministerstwa Finansów informacji w zakresie rachunków finansowych posiadanych w tych instytucjach przez rezydentów USA dla celów FATCA.

FATCA jest amerykańską ustawą uchwaloną przez Kongres w dniu 28 marca 2010 roku w celu zapobieżenia sytuacji wykorzystywania przez amerykańskich podatników zagranicznych instytucji finansowych do ukrywania dochodów lub tworzenia struktur agresywnego planowania podatkowego.

W związku z zapisami ustawy i umowy IGA w przypadku otwarcia nowego rachunku po 1 grudnia 2015 roku Klienci Getin Noble Bank S.A. zobowiązani są do podania w Banku danych dotyczących ich statusu dla celów FATCA.

Natomiast Klienci, którzy otworzyli rachunek w okresie od 1 lipca 2014 roku do 30 listopada 2015 roku i suma sald na wyżej wymienionych rachunkach przekroczyła 50 000 USD na dzień 01.12.2015, dane FATCA powinni przedłożyć w Banku do 30 listopada 2016 r.         

W związku z powyższym Bank będzie prosił o podanie następujących danych:
- Kraj urodzenia
- Obywatelstwo
- Amerykańska rezydencja dla celów podatkowych
- Numer identyfikacji podatkowej w USA


USTAWA z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1712/1

UMOWA z dnia 7 października 2014 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1647

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?